Brevijar, II. ljubljanski (II. beramski), I. dio; Breviarium glagoliticum, vol. I, 15. st. (NUK, Ms 163)

Uporabom ovoga izvora obvezujem se poštivati autorska prava citiranjem izvora kao: Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo. 2015. Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara. Zagreb: Staroslavenski institut. (dostupan na https://beram.stin.hr/hr/transliteration/53)

oktabu sgo ivna eĵlta . i na

efifaniû sa ok'tabu . i na obraĉenie

sgo pvla . i na očiĉenie ste

mrie i na blagoveĉenie ee . i na prestolь

ptra . i va veli četrtkь .

i na v'skrešenie gne . sa ottabu .

i n dnь sgo ivna pred' vlaš'ka vrata

i n dnь stiû aplu ptra i pva

i sa ok'tabu . i na ok'tabu

sgo ivna hitla zač' e v okьtabi

aplu . i na uže ptra . i na

v'znesenie ste mrie i sa ok'tbu

. i na ok'tabu sgo lovren'ca zač'

e v ok'tabi ste mrie . i na roistvo

ste mrie i sa ok'tabu . i pohoĵnie

ste marie i sa ok'tbu .

i na sgo mihovila . i na blag'dana

sgo križa . i na dnь sgo križa

. i n dnь vsihь stihь . i na v'sihь

dnь .bï. aplь . i eĵlist'

takoe i na dnь sgo . bar'nabe

apla . i na v'sako krĉenie crik've

i ol'tara . i gdo koli to

čini . ta pravo dela Œ


Mrežna stranica beram.stin.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice.

Slažem se